Welkom

Beste bezoeker,

Welkom op de website van Limes Gatia , de genealogische geschiedkundige kring van Geetbets. Onze vereniging is opgericht in oktober 1985 en bestaat dit jaar dus 29 jaar. We zijn gestart als een kring die zich bezighield met genealogie of stamboomonderzoek. Al snel is ons interessegebied verruimd tot de geschiedenis in het algemeen en meer specifiek tot die van de fusiegemeente Geetbets.

Wij hebben ons tot doel gesteld de geschiedenis van de vroegere gemeenten Geetbets, Rummen, Grazen en hun inwoners in alle aspecten te onderzoeken, te populariseren en aan het publiek kenbaar te maken via degelijke publicaties (tijdschriften en boeken), voordrachten, tentoonstellingen, rondleidingen etc. Ook deze website maakt hiervan deel uit.

We hopen met dit medium iedereen te bereiken die wil bijdragen tot het verzamelen, bewaren en verspreiden van de kennis over alles wat met het verleden van groot - Geetbets te maken heeft. Alle weetjes, boeken, documenten, foto's en ander materiaal zijn meer dan welkom en kunnen gebruikt worden om het archief en 'Het g museum' verder uit te bouwen. Alle schenkingen worden speciaal vermeld.

Zo hopen we met uw medewerking de kennis van ons eigen verleden, inclusief dat van onze voorouders, te verruimen en te bewaren voor het nageslacht.

Dit jaar gaat onze aandacht uiteraard vooral uit naar de herdenking 1914 - 2014. In november plannen we een tentoonstelling en de uitgave van een nieuw boek, beide met WO1 als onderwerp.

Info over het meest recente boek vind je in de rubriek publicaties.


Klik voor publicaties

Klik voor tijdschriften

Klik voor activiteiten