Museum

Het museum is gelegen op de eerste verdieping van het gemeentehuis Dorpsstraat 7 te 3450 Geetbets. Het is enkel toegankelijk na afspraak. Burgemeester Benny Munten heeft op vrijdag 22 oktober 2010 het museum officieel geopend. Het museum kreeg de naam 'Het g museum' waarbij de kleine letter g staat voor: gemeentelijk, of geschiedkundig, of genealogisch, of gemeenschappelijk, of geweldig, of Geetbets', of u vult zelf maar in.

In deze ruimte willen we de geschiedenis van de fusiegemeente Geetbets visualiseren, o.a. door middel van een tijdsband en door het tentoonstellen van allerlei voorwerpen, gaande van bodemvondsten tot hedendaagse spullen. De voorwaarde is dat de voorwerpen rechtstreeks verband moeten houden met het plaatselijke verleden. Het zal zeker geen heemkundemuseum worden zoals er al genoeg in de streek zijn. Dit lokaal wordt tevens gebruikt als archiefruimte en kan omgevormd worden tot tentoonstellingsruimte, inclusief de gang.

Een van de doelstellingen is om zeker ook de jeugd te bereiken via geleide klasbezoeken.

Het succes van dit museum hangt in grote mate af van de medewerking van de bevolking. Hoe meer schenkingen, hoe meer wij kunnen tonen. Bij de tentoongestelde voorwerpen wordt naast een beschrijving van het object en de eventuele vindplaats steeds de naam van de schenker of bruikleengever vermeld.

Wij zullen u via deze rubriek o.a. op de hoogte houden van de uitbouw van deze ruimte, van de ingerichte tentoonstellingen en de aanwinsten. Dit museum kwam tot stand dankzij een goede samenwerking met het gemeentebestuur van Geetbets en de knappe prestatie van het technisch personeel dat voor de infrastructuur heeft gezorgd.

Enkele beelden van de inhuldiging en de eerste bezoekers van Het g museum

De collectie van het museum is dit jaar weer met twee 'grote' stukken aangevuld. Het eerste stuk is een persluchttank van een V1, vliegende bom, die op 24 januari 1945 op de Molenkouter te Geetbets crashte en ontplofte. Dankzij de werkmannen van de gemeente werd het stuk opgegraven en overgebracht naar het museum. Het tweede grote stuk is de grafsteen van Catharina de Harzťe, abdis van de OriŽntenabdij van Rummen tussen 1663 en 1667. Deze grafsteen werd in Herk-de-Stad gevonden en door eigenaar Jos Leemans in bruikleen gegeven aan het museum. In jaargang 22 nr. 2 van ons tijdschrift vindt u meer informatie over beide aanwinsten.