OVERZICHT VAN DE IN DE VORIGE NUMMERS GEPUBLICEERDE ARTIKELEN

We krijgen regelmatig de vraag of er over een bepaald onderwerp reeds een artikel verschenen is. Om aan deze vraag te voldoen, het geheugen op te frissen en de nieuwe leden een overzicht te bezorgen van hetgeen reeds gepubliceerd werd, werd deze lijst samengesteld, wordt ze regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd. Het tijdschrift verschijnt driemaandelijks in maart, juni, september en december. Het eerste nummer werd in 1992 gepubliceerd. De eindredactie berust bij Guy Leus. De auteurs alleen zijn verantwoordelijk voor hun artikels.

Jaargang 1 nr 1

G. Vangansewinkel Voorwoord blz. 1-2
G. Leus " Limes Gatia De naam en het logo " blz. 3-6
G. Leus " In memoriam Frans Borgers 1893 - 1979 " blz. 7
R. Landerloos " Merkwaardig grafmonument te Rummen " blz. 8-15
G. Leus " 1542 - 1992 : 450 jaar St Rochuskapel te Geetbets " blz. 16-26
L. Ruytinx " De bevolking van Grazen in 1827 " blz. 27-34
G. Vangansewinkel " Geetbets, water en zijn invloed op het wegennet " blz. 35-36
jaargang 1 = 36 blz

Jaargang 2 nr 1

R. Landerloos " Geschiedenis van de Rummense schuttersgilde Sint - Sebastiaan " blz. 2--13
L. Ruytinx " Oude grafsteen te Grazen " blz. 14-15
R. Landerloos " Het kasteel van Kleinen Bergen te Rummen " blz. 16-17
L. Ruytinx " Livinus Honoré Dossche, 25 jaar pastoor te Grazen ( 1933 - 1958 ) " blz. 18-24
G. Leus " De naam Geetbets: Mystiek - Romantiek - Werkelijkheid " blz. 25-29

Jaargang 2 nr 2

L. Ruytinx " Aanpassing van ons logo - Grazen ouder dan gedacht " blz. 33-36
E. Lambeets " Rummen en zijn grootgrondbezitters " blz. 37-43
G. Leus " Reconstructie van de evolutie van de bewoning en het landschap van Geetbets " blz. 45-58
L. Ruytinx " Livinus Honoré Dossche, 25 jaar pastoor te Grazen ( 1933 - 1958 ) vervolg " blz. 59-61

Jaargang 2 nr 3

L. Ruytinx " Livinus Honoré Dossche, 25 jaar pastoor te Grazen ( 1933 - 1958 ) slot " blz. 64-66
R. Landerloos " De Rummense tram, lang zal hij leven in memoriam " blz. 67-72
G. Leus " 29.7.1693 De slag bij Neerwinden en de gevolgen voor Geetbets ( 1693 - 1694 ) blz. 73-83
R. Landerloos " De eeuwenoude befaamde jaarmarkt van Rummen " blz. 84-87
G. Vangansewinkel " Federaal België. De evolutie van het kiessysteem en de instellingen " blz. 88-92
H. Doucet en G. Evraerts " 1943 - 1993, 50 jaar onderwijs te Hogen " blz. 93-97

Jaargang 2 nr 4

R. Landerloos " Rummen en de Spaanse successieoorlog ( 1702 - 1703 ) " blz. 102-106
L. Ruytinx " Grazen en zijn grondbezitters " blz. 107-113
G. Leus " 29.7.1693 De slag bij Neerwinden en de gevolgen voor Geetbets ( 1693 - 1694 ) vervolg " blz. 114-123
G. Vangansewinkel " Federaal België. De evolutie van het kiessysteem en de instellingen vervolg " blz. 124-128
R. Landerloos " Het missaal van Arnold van Rummen ca. 1360 " blz. 129-134
jaargang 2 = 137 blz.

Jaargang 3 nr 1

L. Ruytinx " De stijl van een proces - verbaal te Grazen omstreeks 1820 " blz. 3-4
R. Landerloos " Rummen: De rechterlijke organisatie door de eeuwen heen " blz. 5-12
G. Vangansewinkel " Federaal België. De evolutie van het kiessysteem en de instellingen vervolg " blz. 13-22
G. Leus " Hoe oud is Geetbets ? Controverse duurt verder " blz. 23-32

Jaargang 3 nr 2

In memoriam E.H. Emiel Homans blz. 35
G. Leus " 8.4.1944 Dramatische overval op station te Geetbets " blz. 36-48
R. Landerloos " Het kanonneke dat eigenlijk geen kanon is " blz. 49-50
G. Vangansewinkel " De school te Geetbets tijdens de eerste oorlogsmaanden van 1914 " blz. 51-52
L. Ruytinx " 18.8.1914 De slag aan de Gete te Budingen " blz. 53-58
R. Landerloos " Eeuwelinge te Rummen - 1970 - een terugblik " blz. 59-65

Jaargang 3 nr 3

R. Landerloos " Dr. Ballet: een Vlaams nationalist " blz. 67-75
M. D'Exelle " Jules Debehets: getuigenis van een werkkampgevangene " blz. 76-79
L. Ruytinx " Geetbets 1939 - 1940: De Gete buiten haar oevers " blz. 80-82
G. Leus " 1.8.1944 Razzia te Nieuwerkerken " blz. 83-93

Jaargang 3 nr 4

G. Leus en E. Lambeets " Frans Borgers: Dagboek van een soldaat uit de eerste wereldoorlog " blz. 98-117
L. Ruytinx " Mijnwerkers en fabrieksarbeiders na de oorlog, ook in onze gemeenten " blz. 118-119
R. Landerloos " Jan Daems - Een man van de daad " blz. 120-123
jaargang 3 = 123 blz.

Jaargang 4 nr 1

L. Ruytinx " Afscheid van een lid ( Paul Schevenels ) " blz. 3-4
R. Landerloos " Op welke dag is dat ? " blz. 5
G. Vangansewinkel " De republikeinse kalender " blz. 6-13
G. Leus " Van Aanhouw tot Zuring " blz. 14-26
R. Landerloos " Korte historiek over de naam Rummen " blz. 27-29
L. Ruytinx " Te koop: Deel van Grazen " blz. 30-35

Jaargang 4 nr 2

L. Ruytinx " Te koop: Deel van Grazen (vervolg) " blz. 39-46
G. Vangansewinkel " Hoe een familiearchief opbouwen " blz. 47-52
R. Landerloos " Margareta van Oostenrijk, Abdis van het Orientenklooster te Rummen - 16° eeuw " blz. 53-57
G. Leus " Van Aanhouw tot Zuring (vervolg) " blz. 58-71

Jaargang 4 nr 3

G. Leus " 1985 - 1995 Tien jaar werking Genealogische - Geschiedkundige Kring Limes Gatia " blz. 75-82
G. Vangansewinkel " Hoe de resultaten van een genealogisch onderzoek presenteren " blz. 83-88
R. Landerloos " Sprokkelingen over de pastoors van Rummen " blz. 89-93
L. Ruytinx " Bokkerijders hebben ook in Grazen huis gehouden " blz. 94-104

Jaargang 4 nr 4

R. Landerloos " De munten van Rummen " blz. 107-115
L. Ruytinx " Bokkerijders hebben ook in Grazen huis gehouden ( vervolg ) " blz. 116-124
G. Leus " Van Aanhouw tot Zuring ( vervolg ) " blz. 125-140
jaargang 4 = 141 blz.

Jaargang 5 nr 1

G. Leus " 1996 een nieuw jaar - een schrikkeljaar " blz. 2-9
L. Ruytinx " Parochieregisters van Grazen voor 1800 " blz. 10-23
R. Landerloos " Rummen, de strijd om de sjerp " blz. 24-36
G. Leus " 100 jaar zusters van de christelijke scholen in het onderwijs te Geetbets " blz. 37-46

Jaargang 5 nr 2

L. Ruytinx " Parochieregisters van Grazen voor 1800 ( vervolg ) blz. 53-61
R. Landerloos " Rummen - De tijd van toen " blz. 63-70
G. Leus " 100 jaar zusters van de christelijke scholen in het onderwijs te Geetbets ( vervolg ) " blz. 71-87

Jaargang 5 nr 3

R. Landerloos " De Warande te Rummen - Waar het graafschap Loon ter ziele ging " blz. 89-93
L. Ruytinx " Parochieregisters van Grazen voor 1800 " ( einde ) blz. 94-100
G. Leus " 100 jaar zusters van de christelijke scholen in het onderwijs te Geetbets ( vervolg ) " blz. 101-114
R. Cornelis " Fanny, de " wijzevrouw " uit Geetbets gaf duizenden zuigelingen het eerste pak voor hun broek " blz. 115-116

Jaargang 5 nr 4

R. Landerloos " De Warande te Rummen - Waar het graafschap Loon ter ziele ging ( vervolg ) " blz. 118-123
G. Leus " 100 jaar zusters van de christelijke scholen in het onderwijs te Geetbets (slot) " blz. 124-136
L. Ruytinx " Volkstelling Grazen 1796 " blz. 137-142

jaargang 5 = 145 blz.

Jaargang 6 nr 1

G. Leus en R. Jacobs Themanummer " De wandeling Warande - De motte " blz. 1-30

Jaargang 6 nr 2

R. Landerloos " De Warande te Rummen - Waar het graafschap Loon ter ziele ging (vervolg) "blz. 40-43
L. Ruytinx " Te koop: Deel van Grazen (slot)" blz. 44-48
G. Leus " 20.4.1947 Jonkheer de Rijckman de Betz feestelijk ingehuldigd als burgemeester van Geetbets " blz. 49-56
G. Leus " Retour au Limbourg - Historische nonsens " blz. 57-66

Jaargang 6 nr 3

L. Ruytinx " Cijnsboeken van Geetbets " blz. 68-76
G. Leus " Van Aanhouw tot Zuring ( vervolg ) " blz. 77-87
R. Landerloos " De Warande te Rummen - Waar het graafschap Loon ter ziele ging (slot) " blz. 88-98
R. Landerloos " 1925 Een bezoek aan de Warande te Rummen " blz. 99-100

Jaargang 6 nr 4

G. Leus " Van Aanhouw tot Zuring (slot) " blz. 105-115
R. Landerloos " Merkwaardige feiten en gebeurtenissen uit de Rummense geschiedenis - Waar gebeurde verhalen " blz. 116-124
L. Ruytinx " Cijnsboeken van Geetbets (vervolg) " blz. 125-134
G. Leus " Recht op antwoord " blz. 135-137

jaargang 6 = 142 blz.

Jaargang 7 nr 1

G. Leus Themanummer: Govaart Wendelen ( 1580-1667 ) blz. 3-49

Jaargang 7 nr 2

G. Leus " Oorlogsdagboek Petrus Robberechts " blz. 51-65
L. Ruytinx " Waar stond de kapel O.L. Vrouw van Smarten ? Te Grazen of te Rummen ? " blz. 66-70
G. Leus " Archeologische vondsten te Rummen - Oudste voorwerpen in de fusiegemeente Geetbets " blz. 71-74
L. Ruytinx " De nachtwacht van Grazen " blz. 75-79

Jaargang 7 nr 3

L. Ruytinx " Burgerlijke stand voor 1800 te Rummen " blz. 86-92
G. Leus " Oorlogsdagboek van Petrus Robberechts (vervolg) " blz. 93-108
G. Leus en L. Ruytinx " Geetbets - Grazen en Rummen tijdens de eerste wereldoorlog (verslagen van de pastoors) " blz. 109-117

Jaargang 7 nr 4

J. Journée "Van boeken en boekerijen " blz. 119-122
G. Leus " Oorlogsdagboek van Petrus Robberechts (vervolg) " blz. 123-140
L. Ruytinx "Budingen tijdens de eerste wereldoorlog (verslagen van de pastoors)" blz. 141
G. Leus "Oorlogsnieuws uit de Leeuwenaar" blz. 142-158
jaargang 7 = 161 blz.

Jaargang 8 nr 1

L. Ruytinx "Tienen herbergt oude doopvont van Rummen" blz. 2-8
G. Leus " Oorlogsdagboek van Petrus Robberechts (slot) " blz. 11-26
G. Leus en L. Ruytinx "Artikels uit de Leeuwenaar (1888-1896) blz. 29-34

Jaargang 8 nr 2

G. Leus "Interview Maurice Mertens " blz. 36-46
Dr. H. Vannoppen "Politieke instellingen en structuren op gemeentelijk vlak in Brabant (1750-2000)" blz. 48-50
W. Brumagne "Leefdaalse politiek 1780-1914" blz. 51-55
L. Ruytinx "Enkele dossiers over de oude kerk van Grazen berustend in het Algemeen Rijksarchief te Brussel" blz. 61-67

Jaargang 8 nr 3

G. Leus en K. Es Themanummer - "De oude heerlijkheid Elsmeren en haar bewoners " blz. 74-130

Jaargang 8 nr 4

G. Leus "Archeologische vondst te Geetbets - Geetbets evenaart Rummen " blz. 132-138
L. Ruytinx "Enkele dossiers over de oude kerk van Grazen berustend in het Algemeen Rijksarchief te Brussel " blz. 139-140
G. Leus en L. Ruytinx " Artikels uit de Leeuwenaar (1896-1904) blz. 141-154
jaargang 8 = 156 blz.

Jaargang 9 nr 1

G. Leus Database van meer dan 1.500 doodsbrieven van Geetbets blz. 2-32

Jaargang 9 nr 2

L. Ruytinx Cijnsboek van den Armen van Grazen blz. 38-55
L. Ruytinx Testament van pastoor Bootsman van Geetbets blz. 56-60

Jaargang 9 nr 3

G. Vangansewinkel Tijd zat, te vroeg of te laat blz. 73-75
Bijnamen blz. 76-81
G. Leus 25.12.2000 - De 2000° verjaardag van de geboorte van Christus - Of toch niet ? blz.82-92
G. Leus De St. - Ambrosiusgilde te Geetbets blz. 93-102
Gemeenteraadsverkiezingen 1946 blz. 103-107

Jaargang 9 nr 4

G. Leus Romeinse cijfers blz. 109-112
G. Leus 1976-2000 Een overzicht van de vijf gemeenteraadsverkiezingen sedert de fusie blz. 112-123
G. Leus 25.12.2000 - De 2000° verjaardag van de geboorte van Christus - Of toch niet ? blz. 124-132
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar (1904-1911) blz. 133-147
jaargang 9 = 148 blz.

Jaargang 10 nr 1

G. Leus Het hoofdaltaar van de St. - Pauluskerk te Geetbets prachtig gerestaureerd blz. 2-27
L. Ruytinx Uit oude papieren blz. 28-30

Jaargang 10 nr 2 prijs 5 euro

G. Leus De kasteelhoeve op de Kasteellaan te Rummen - Rijk verleden - Onzekere toekomst blz. 41-108

Jaargang 10 nr 3

G. Leus Afscheid van een lid blz. 111
G. Leus Open Monumentendag 9.9.2001 - Grondstof, stof tot nadenken, metaal - (Edel)metalen in en rond de Sint-Pauluskerk te Geetbets blz. 112-140
G. Leus In memoriam E.H. Paul Vanschoubroeck (1911-2001) blz. 141-144

Jaargang 10 nr 4

G. Leus 1951-2001 50 jaar emigratie van de familie Swennen-Vermeulen naar Canada blz. 150-170
J. Laporte Antonius Sanderus Chorographia Sacra Brabantiae, Bruxellae, Philippus Vleugartius, 1659, Description de la Baronnie de Rummen blz. 171-179
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar (1911-1920) blz. 180-189

jaargang 10 = 194 blz.

De eerste tien jaargangen van ons tijdschrift leverden maar liefst 1.383 blz op ! Proficiat aan alle auteurs voor de blijvende inzet. jaargang 10 = 194 blz.

Jaargang 11 nr 1

L. Ruytinx Leenboek Vanderroeren en andere notities blz. 1-43
G. Leus Sagen en legenden

Jaargang 11 nr 2

L. Ruytinx Leenboek Vanderroeren en andere notities (vervolg) blz. 44-70
L. Ruytinx Overlijdens te Grazen van 1900 tot 2000 blz. 71-84

Jaargang 11 nr 3

G. Leus De Sint-Ambrosiusgilde te Geetbets (vervolg) blz. 91-108
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar (1920-1926) blz. 109-125

Jaargang 11 nr 4

G. Leus Nieuwdorp - Ouder dan gedacht blz. 131-135
T. Vandevelde Rummen - De wereld - Rummen blz. 136-168
G. Leus Aronst Hoeck - Een kadastrale blunder blz. 169-173
jaargang 11 = 174 blz.

Jaargang 12 nr 1

T. Vandevelde Rummen - De wereld - Rummen (deel 2) blz. 2-26
G. Leus Orgelbouwer Martinus Drijvers: Vlijmen (Nl) 1838 - Geetbets 1914 blz. 27-33
G. Leus Een gezicht voor de pastoors van Rummen blz. 34-35

Jaargang 12 nr 2

T. Vandevelde Rummen - De wereld - Rummen (deel 3) blz. 42-63
G. Leus 1676 - Het jaar waarin de dood ongenadig door Geetbets raast blz. 64-74

Jaargang 12 nr 3

L. Swinnen Een gezicht voor de pastoors van Rummen (vervolg) blz 85-87
G. Leus Pastoors te Geetbets geboren - Een aanvulling blz. 88
L. Ruytinx Begin van de burgerlijke stand te Grazen blz 89-100
T. Vandevelde Rummen - De wereld - Rummen (deel 4 - slot) blz. 101-119

Jaargang 12 nr 4

G. Leus 19.9.1920 Inhuldiging van het monument voor de gesneuvelden te Rummen blz. 121-128
E. Gijsens Tuinbouw in Rummen en omstreken blz. 129-130
G. Leus De St. Ambrosiusgilde te Geetbets (vervolg) blz. 132-138
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar (vervolg, periode 1926-1933) blz. 139-161
Leden in de kijker (Jan Leppens en Jos Journée) blz. 162-165

Jaargang 12 = 166 blz.

Jaargang 13 nr 1

L. Swinnen Volkstelling Grazen 1763 blz. 7-11
G. Leus Doodsbrieven van Rummen blz. 12-33
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar blz. 34-44

Jaargang 13 nr 2

L. Ruytinx Gesneuvelden, oud-strijders en andere oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen in groot-Geetbets blz. 47-65
L. Ruytinx Parochieregister Wilderen 1797-1871, blz. 66-84
Ontzettende botsing te Heers blz. 85-86
Eerwaarde Zuster Alfonse vierde Gouden Kloosterjubileum te Herk-de Stad blz. 87-88

Jaargang 13 nr 3 prijs 5 euro

G. Leus Aan de oevers van de Melsterbeek tussen Ter Vreundt/Segeraet en Ter Leenen blz. 89-141

Jaargangr 13 nr. 4

L. Swinnen Iets over de bouwgeschiedenis van de St. Ambrosiuskerk te Rummen blz. 144-151
L. Swinnen Kort relaas over de eerste invallen der Fransen te Rummen in 1794 blz. 152-154
G. Leus Had Rummen de primeur van het buskruit? Blz. 155-165
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar, periode 1938-1940 blz. 166-176
Enkele sfeerbeelden van de hobbytentoonstelling en van de tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van de 60ste verjaardag van de bevrijding blz. 177-178
Leden in de kijken (Louis Ruytinx, Guido Vangansewinkel, Daniel Neskens, Jos Spilstijns) blz. 182-183
Jaargang 13 = 183 blz.

Jaargang 14 nr. 1

Nummer 50 blz. 1
Nieuw logo in kleur blz. 2
G. Leus Een nieuwe vereniging – een nieuw logo blz. 3
Statuten blz. 4-7
Overzicht van de in de vorige 49 nummers gepubliceerde artikels blz. 8-13
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar periode 1945-1949 blz. 14-33
G. Leus Verslag algemene vergadering 16/3/2005 blz. 34
G. Leus Bedevaarten blz. 35-41

Jaargang 14 nr. 2

L. Ruytinx De baron van Grazen blz. 43-49
L. Ruytinx De Sint-Pieterskapel te Hogen blz. 50-52
G. Leus en L. Ruytinx Artikels uit de Leeuwenaar periode 1949-1965 blz. 53-62
G. Leus Bedevaarten (vervolg) blz. 63-67
G. Leus Weerspreuken blz. 68-76

Jaargang 14 nr. 3

G. Leus Wie was de laatste graaf van Loon? Blz. 77-90
L. Raymaekers Keukses 200 jaar, familiekroniek Keuckx, Luyten, Raymaekers blz. 91-107
J. Journée Verdwenen juweeltjes blz. 108-111
G. Leus Weerspreuken (vervolg) blz. 112-120
Nieuw boek over Geetbets ‘Uit de plooien van de geschiedenis – Bets en Brabant van Jos Journée blz. 121
Leden in de kijker blz. 122
425 jaar Govaert Wendelen – programma blz. 123
Een aquarel van het kasteel van Rummen – Kastelen op papier van Rombout Nijssen en Raf Van Laere blz. 125-126

Jaargang 14 nr. 4

G. Leus en K. Loockx Waar ligt Kwabeek? blz. 127-130
T. Aerts De drie boeken van Arnold van Rummen blz. 131-139
Ledenlijst 2005 blz. 140-141
G. Leus Weerspreuken (vervolg) blz. 142-151
Jaargang 14 = 151 blz.

Jaargang 15 nr. 1

L. Swinnen Messentrekkerij en vechtpartij op het einde van het Ancien Regime te Rummen blz. 1-3
Zang- en toneelavonden te Rummen tijdens de tweede wereldoorlog. blz. 4-13
G. Leus De burgemeesters (1900-2000) – De kroniek van een eeuw plaatselijke verkiezingsstrijd (deel 1) blz. 14-47

Jaargang 15 nr. 2

Ledenlijst 2006: blz. 52-53
Overzicht van de in de vorige nummers gepubliceerde artikels, blz. 54-60
G. Leus De burgemeesters (1900-2000) – De kroniek van een eeuw plaatselijke verkiezingsstrijd (deel 2) blz. 61-95
D. Herremans De hoeve en het kasteel van Hoen te Rummen – Het bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek – deel 1: Bouwhistorisch onderzoek. Blz. 96-105
Leden in de kijker: blz. 106-108

Jaargang 15 nr. 3

G. Leus De burgemeesters (1900-2000) – De kroniek van een eeuw plaatselijke verkiezingsstrijd (deel 3) blz.109-141
G. Leus 850 jaar Geetbets – Een studie – Voordracht naar aanleiding van de viering van 850 jaar Geetbets, blz. 142-146
G. Leus 10 september 2006 - Open Monumentendag, blz. 147-149
G. Leus Monoloog Wendelen – Monoloog naar aanleiding van de viering van 850 jaar Geetbets, voorgedragen door Jan Raymaekers, blz. 150-153
850 jaar Geetbets – Een waar volksfeest – sfeerbeelden, blz. 154-157
Leden in de kijker, blz. 158

Jaargang 15 nr. 4

G. Leus De burgemeesters (1900-2000) – De kroniek van een eeuw plaatselijke verkiezingsstrijd (deel 4) blz.178-206
G. Leus Gemeenteraadsverkiezingen 8/10/2006, blz. 207-235
Jaargang 15 = 235 blz.

Jaargang 16 nr. 1

Overzicht van de in de vorige nummers gepubliceerde artikels, blz. 1-7
G. Leus Weerspreuken april – juni, blz. 8-14
H. Schroyen en I. Dekoning . De hoeve en het kasteel van Hoen te Rummen – Het bouwhistorisch en bouwtechnisch onderzoek – deel 2: Bouwtechnisch onderzoek. Blz. 15-22
G. Leus Stenen vertellen geschiedenis, blz. 23-36
J. Journée Mijn land in de kering, blz. 37
J. Journée Dramatiek in het Hageland van vorige eeuw, blz. 38-40
Stoelendans voor een zetel, aankondiging nieuw boek, blz. 41
G. Leus Inhaling echtpaar de Rijckman de Betz – de Waha de Baillonville (1861), blz. 42-44

Jaargang 16 nr. 2

G. Leus Message in a bottle (deel 1), blz. 45-81
Algemene vergadering 2007, sfeerbeelden, blz. 82-84
Leden in de kijker, blz. 85-91

Jaargang 16 nr. 3

J. Journée WONEN Monumentendag 2007 Geetbets, blz. 92-131

Jaargang 16 nr. 4

G. Leus Message in a bottle (deel 2), blz. 132-164
Open Monumentendag 2007 – Sfeerbeelden, blz. 165
In Memoriam Romain Hendrickx en Albert Smet, blz. 166-168
Leden in de kijker, blz. 169-173
Ledenlijst 2007, blz. 174-175
Jaargang 16 = 175 blz.

Jaargang 17 nr 1-2 prijs 5 euro

G. Leus Fortis Nocte – The fourth of July 1943, blz. 1-75
Leden in de kijker, blz. 76-77
Voorzitterswissel, blz. 78
Maartse buien, Schoolse grillen, aankondiging vertelavond op 28/3/2008, blz. 79

Jaargang 17 nr. 3

G. Leus Fortis Nocte – The fourth of July 1943 (vervolg) blz. 80-109
J. Journée Humanisme in oorlogstijd en daarna blz. 110-111
J. Journée Beklijvende gewijde geschiedenis, blz. 112-113
Ledenlijst 2008, blz. 114-115
Overzicht van de in de vorige nummers gepubliceerde artikels, blz. 116-123
Aanbod – DE RAM of Lofzang op het Gulden Vlies, blz. 124
Leden in de kijker, blz. 125-128

Jaargang 17 nr. 4

G. Leus ‘Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft – E.H. Paul Dewalheyns – 50 jaar priester’, blz. 129-139
G. Leus ‘Rummens Memoriaal’, blz. 140-158
Hobbybeurs 2008, blz. 159-160
G. Leus ‘Warm water’, blz. 161-162
2009 Lidgeld – Vooruitblik, blz. 163
Jaargang 17 = 163 blz.

Jaargang 18 nr. 1

Redactioneel, blz. 1
A en J. Journée ‘Meester Journée … een sociaal en cultureel bewogen man’, blz. 2-9
G. Leus ‘Rummens Memoriaal (deel 2), blz. 9-27
G. Leus ‘Chauffeur van de Prins’, blz. 27-30
1450 jaar overlijden van H. Leonardus, blz. 30-31
22 maart 2009 boompjesweekend, blz. 31
Leden in de kijker, blz. 32-33

Jaargang 18 nr. 2

Redactioneel, blz. 43
G. Leus ‘Dulce et decorum est pro patria mori’, blz. 44-86
Verkiezingen 09, blz. 86-87

Jaargang 18 nr. 3

Redactioneel, blz. 89
J. Journée ‘Atlas Ferraris – Kadasterplannen – Atlas der buurtwegen’, blz. 90-95
G. Leus ‘6/4/1942: een sombere Paasmaandag’, blz. 96-139
Overzicht van de in de vorige nummers gepubliceerde artikels, blz. 140-147
Ledenlijst 2009, blz. 147-148
Leden in de kijker, blz. 149
Open Monumentendag 13/9/2009, blz. 150

Jaargang 18 nr. 4 prijs 5 euro

Redactioneel, blz. 151
J. Journée ‘De goede oude tijd’, blz. 152-157
S en C. Smet ‘Albert Smet (1917-2007) organist – componist’, blz. 158-165
Gedichtendag 27/11/2009, blz. 166-169
G. Leus ‘28/8/1942 – Een speciale kermisattractie te Rummen’, blz. 170-213
11 november 2009 – Fotografische impressie, blz. 214-227
Leden in de kijker, blz. 228-229
Jaargang 18 = 229 blz.

Jaargang 19 nr. 1 prijs 5 euro

Redactioneel, blz. 1
Voorzitter gezocht, blz. 2
Gedichtendag 27/11/2009 – Bis, blz. 3
J. Journée ‘De oorlog in mijn dorp’, blz. 4-14
G. Leus ‘28/8/1942 Een speciale kermisattractie te Rummen (deel 2)’, blz. 15-61
Leden in de kijker, blz. 62-64

Jaargang 19 nr. 2 prijs 5 euro

Redactioneel, blz. 65
G. Leus ‘Ereburger Jan Matterne (5/7/1922-15/6/2009) De Godfather van de Vlaamse televisiefictie’, blz. 66-119
Leden in de kijker, blz. 119-120
Flyer In Memoriam Jan Matterne op 12/6/2010 in zaal Pax te Rummen, blz. 121

Jaargang 19 nr. 3 prijs 5 euro

Redactioneel, blz. 123
G. Leus ‘Monnikenhof van Vlierbeek - Voorpost van de abdij', blz. 124-173
Leden in de kijker, blz. 175
Open Monumentendag 12 september 2010 blz. 175
Tentoonstelling 'SCHOON VOLK', blz. 176

Jaargang 19 nr. 4

Redactioneel, blz. 177
G. Leus ‘Zilveren Limes Gatia Geetbets', blz. 178-198
J. Journée 'Bedenkingen op een sombere 11 november', blz. 199-204
G. Leus 'De flessen van Rummen', blz. 205-207
Leden in de kijker, blz. 208-214
Afscheid van een lid blz. 215
Lidgeld 2011, blz. 216
Jaargang 19 = 216 blz.

Jaargang 20 nr. 1 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 1
G. Leus ‘De doodgezwegen dochter', blz. 2-28
J. Journée 'Geetbets: dorp van kastelen en landhuizen', blz. 29-35
G. Leus 'Betsenaren en Rummenaren in het Poortersboek van Sint-Truiden, 1566-1765 en 1765-1794', blz. 36-38
Afscheid van twee leden, blz. 39-40
Leden in de kijker, blz. 41-46

Jaargang 20 nr. 2 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 47
G. Leus ‘Sint Annakapel in een prachtig nieuw kleed', blz. 48-59
J. Claesen 'Sporen van Romeinse bewoning in Rummen', blz. 60-66
G. Leus 'De doodgezwegen dochter (deel 2)', blz. 67-86
Leden in de kijker, blz. 87-89

Jaargang 20 nr. 3 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 91
G. Leus ‘Schoon volk te Geetbets - Elsmeren tijdens de 19de eeuw', blz. 92-114
Afscheid van twee leden, blz. 115-116
G. Leus 'Rummense bodem geeft nog meer geheimen prijs', blz. 117-119
J. Journée 'Dorp van kastelen en landhuizen - deel 2 - Situatie bij de buren' blz. 120-122
G. Leus 'Mysterieuze metseltekens op de kasteelhoeve van Hoen', blz. 123-130
Wie kent dit bord? blz. 131
Gedichtenwedstrijd 2011, blz. 132
Leden in de kijker, blz. 133-134
Nieuw boek over Groot-Herk, blz 135

Jaargang 20 nr. 4 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 137
V. Borgers 'Volksgeneeskunde - Feiten of fantasie', blz. 138-146
J. Journée 'Mister 'Gen' - Een bijzondere Betsenaar', blz. 147-152
G. Leus 'Het plan Popp - Een belangrijke genealogische en geschiedkundige bron', blz. 153-191
Aanwinsten van Limes Gatia, blz. 192
Vraag opgelost, blz. 194
Leden in de kijker, blz. 194-196
Hernieuwing lidgeld, blz. 197
Jaargang 20 = 197 blz.

Jaargang 21 nr. 1 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 1
J. Claesen 'Geetbets doorheen het stenen tijdperk', blz. 2-9
G. Leus ism J. Claesen 'Grazen glasrijk geslaagd voor ijzertijd', blz. 10-11
G. Leus 'Opgravingen kasteel van Hoen te Rummen leggen funderingen bloot', blz. 12-21
G. Leus 'Mysterie grafsteen opgelost', blz. 22-29
G. Leus ism J. Claesen 'Rusthuis stelt niet teleur', blz. 30-38
Pilotenroute, blz. 39
Leden in de kijker, blz. 40

Jaargang 21 nr. 2 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 41
G. Leus '12-14 april 2012: bezoek aan Witkowo', blz. 42-62
J. Journée 'Van Ancien Régime naar Moderne Tijden', blz. 63-72
G. Leus 'Identiteit jachtvliegtuig vastgesteld', blz. 73-76
G. Leus ism F. Doperé 'Vermoedelijke locatie Poortveld ontdekt', blz. 77-81
G. Leus en J. Claesen 'Bodemvondsten - Munten', blz. 82-84
Afscheid van een lid, blz. 85-86
Leden in de kijker, blz. 86-90

Jaargang 21 nr. 3 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 91
G. Leus 'Grazenmolen - een grensgeval viert zijn 300ste verjaardag', blz. 92-126
J. Journée 'Bladspiegel - Opiniestuk', blz. 127-128
G. Leus 'Fille Bleeser: laatste oud-strijder 40-45', blz. 129-132
Afscheid van een lid, blz. 133
Oproep: 1914-1918, foto's oud-strijders WO1 blz. 134

Jaargang 21 nr. 4 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 135
J. Journée 'Bladspiegel - Preconciliair', blz. 136-137
G. Leus 'Spannende verkiezingen 2012', blz. 138-155
G. Leus 'Luc Swinnen - Een lid met een stamboom van meer dan duizend jaar', blz. 156-165
G. Leus 'Het leven zoals het was - Mensen van bij ons', blz. 166-174
Leden in de kijker, blz. 175-176
Hernieuwing lidgeld blz. 176
Jaargang 21 = 176 blz.

Jaargang 22 nr. 1 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 1
J. Journée 'Erfgoed Geetbets - Rummen - Grazen', blz. 2-12
G. Leus 'Van Waelswijc tot Waalzek', blz. 13-26
G. Leus 'Het leven zoals het was - Mensen van bij ons. Deel 2', blz. 27-32
G. Leus 'Impressie van de algemene vergadering', blz. 33-38
Afscheid van een lid, blz. 39

Jaargang 22 nr. 2 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 41
G. Leus 'Aanwinst 1 museum: persluchttank V1', blz. 42-50
G. Leus 'Bezoek delegatie Witkowo 18-21 april 2013', blz. 51-71
Afscheid van een lid, blz. 72
J. Journée 'Het rijke roomse leven in mijn dorp', blz. 73-79
G. Leus 'Aanwinst 2 museum: grafsteen'blz. 80-82
Oproep materiaal WO1
Wie heeft de / het oudste (doodsprentje en doodsbrief)', blz. 84

Jaargang 22 nr. 3 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 85
G. Leus 'Castel Don Manuel - Steenstraat 8', blz. 86-107
G. Leus 'Jane Brigode - Jeanne Ouwerx - Geboren te Rummen', blz. 108-115
G. Leus 'Voorouders van Henry Van de Velde te Geetbets', blz. 116
G. Leus 'Het leven zoals het was - Mensen van bij ons - deel 3'blz. 117-121
Wie heeft de / het oudste , blz. 122-124
Leden in de kijker, blz. 125-126

Jaargang 22 nr. 4 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 127
G. Leus 'Het leven zoals het was - Mensen van bij ons - deel 4', blz. 128-147
De / het oudste ?, blz. 148-149
Oude kaarten, blz. 150-151
Leden in de kijker blz. 152-153
Herdenking WO1 en hernieuwing lidgeld, blz. 154
Jaargang 22 = 154 blz.

Jaargang 23 nr. 1 prijs 4 euro

Redactioneel, blz. 1
G. Leus 'Kroniek van de Eerste Wereldoorlog in de fusiegemeente Geetbets. Deel 1', blz. 2-38
G. Leus 'De Ginkgo biloba van Geetbets - De oudste van?', blz. 39-51
L. Swinnen 'Vleugels gebroken in den hemel - Een aanvulling', blz. 52-55
Gazette van Sint-Truiden, blz. 56-57

Oude nummers van de vorige jaargangen van het tijdschrift kunnen nog steeds verkregen worden, tegen 4 EURO per nummer (tenzij anders geprijsd); volledige jaargangen aan 15 EURO per jaargang. Gelieve hiervoor contact op te nemen met onze secretaris Guy Leus (011/58.10.76) of stuur een mailtje naar guy.leus@skynet.be.